TRAWERTYNY

TRAWERTYN

Co powinniśmy wiedzieć o kamieniu?

Skala o ciekawym układzie warstw i porów, pięknym rysunku struktury i ciepłej kolorystyce, materiał o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, bardzo podatny na mróz i kruszenie się, nasiąkliwy oraz ścieralny (ścieranie może być bardzo nierównomierne).

Cechy produktów wykonanych z trawertynu:

Naturalny wygląd, ciepła barwa, konieczność impregnowania żywicą celem przedłużenia jego żywotności, kruchy niestety podatny na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych, na zabrudzenia i matowienie a także mniej wytrzymały co znacznie ogranicza jego zastosowanie.

Co warto wykonać z trawertynu?

Do stosowania tylko we wnętrzach, najlepiej jako wykończenie ścian oraz do podług o bardzo małym natężeniu ruchu pieszego.

Komentowanie jest wyłączone